SSWCrunch s01e09 Erik o Christian

Sweet Sunday Web Crunch See all

SSWCrunch s01e09 Erik o Christian

I det nionde avsnittet av Sweet Sunday Web Crunch möter kollar vi på Google som Good guy, Bad guy eller Allmighty guy nu efter lanseringen av GoogleDNS. Christian Rudolf pekar ut vad i Google som gör webben trängre (eller trångare) och diskuterar faran med att hålla drakar och dinosaurier vid liv. Erik Starck bjussar på en skön sökmoter (med en anka i logon som en av Usp:arna), Kindlens Pro’s och Con’s, statistik över konjunkturer + massor av mer. Utöver de det som våra gäster dukar upp bjuder vi på inslag från både Social Media Mindfucks och mentala resor för entrepreneurer.

För blogposten i sin helhet kolla in:
http://sweetsundaywebcrunch.com/2009/12/sswcrunch-s01e09-pull-the-plug-on-the-dinosaur/